Zvýšené riziko vzniku požiaru

Vedenie OUS PS upozorňuje návštevníkov prírody na vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 24.06.2022 až do odvolania Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku. Vyzývame k zodpovednému správaniu počas pobytu v lese. 
Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že z dôvodu organizačných a technických zmien nebude dočasne k dispozícii pravidelný čas pre členov, ale v prípade potreby riešenia urbárskych záležitostí, je potrebné telefonicky kontaktovať predsedu výboru na telefónnom čísle 0915 459 173, prípadne iného člena výboru a dohodnúť si stretnutie na konkrétny termín. Ďakujeme za porozumenie.