Výsledky volieb, ktoré sa konali na 1. čiastkovej schôdzi OUS PS Lipt. Osada dňa 13.01.2024 a na 2. čiastkovej schôdzi dňa 24.02.2024

Výbor OUS PS Liptovská Osada zverejňuje výsledky volieb do výboru a do dozornej rady OUS PS Lipt. Osada. Viac informácií v prílohe.  

Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že z dôvodu organizačných a technických zmien nebude dočasne k dispozícii pravidelný čas pre členov, ale v prípade potreby riešenia urbárskych záležitostí, je potrebné telefonicky kontaktovať predsedu výboru na telefónnom čísle 0915 459 173, prípadne iného člena výboru a dohodnúť si stretnutie na konkrétny termín. Ďakujeme za porozumenie.