Vedenie OUS PS Liptovská Osada informuje svojich členov (vlastníkov pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou)  o zámere vyhlásenia zón NP Veľká Fatra. V prílohe zverejňujeme:
- Oznámenie zámeru vyhlásenia zón NP Veľká Fatra z Okresného úradu Žilina 
- Zoznam E-parciel katastrálneho územia L. Osada, ktoré zasahujú (časťou alebo celé) do NP Veľká Fatra
-  Zoznam C-parciel katastrálneho územia L. Osada, ktoré zasahujú (časťou alebo celé) do NP Veľká Fatra
- Pripomienky k zámeru vyhlásenia zón NP Veľká Fatra

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte vedenie OUS PS Lipt. Osada mailom na urbarosada@gmail.com. 


Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že z dôvodu organizačných a technických zmien nebude dočasne k dispozícii pravidelný čas pre členov, ale v prípade potreby riešenia urbárskych záležitostí, je potrebné telefonicky kontaktovať predsedu výboru na telefónnom čísle 0915 459 173, prípadne iného člena výboru a dohodnúť si stretnutie na konkrétny termín. Ďakujeme za porozumenie.