Vedenie Osadského urbárskeho spolku vyzýva všetkých svojich členov, návštevníkov a obdivovateľov prírody k zodpovednému správaniu,  k nezakladaniu ohňa a to ani mimo času zvýšeného rizika požiaru a k nevynášaniu odpadu do prírody. Žiaľ, dňa 25.10.2021 v poobedňajších hodinách vďaka nedbanlivosti niektorých spoluobčanov museli zasahovať hasiči v lokalite Žiar pri lesníckej bytovke. Ďakujeme za rýchly zásah a spoluprácu pri odstraňovaní požiaru všetkým zúčastneným. 


Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že z dôvodu organizačných  a technických zmien nebude dočasne k dispozícii pravidelný čas pre členov, ale v prípade potreby riešenia urbárskych záležitostí, je potrebné telefonicky kontaktovať predsedu výboru na telefónnom čísle 0915 459 173, prípadne iného člena výboru a dohodnúť si stretnutie na konkrétny termín. Ďakujeme za porozumenie.