Vedenie OUS PS Liptovská Osada pozýva svojich členov na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 22.10.2022 o 14:00 hod. v novej tanečnej sále kultúrneho domu v Liptovskej Osade. Bližšie info ako aj program valného zhromaždenia v priloženej pozvánke. 

Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že z dôvodu organizačných a technických zmien nebude dočasne k dispozícii pravidelný čas pre členov, ale v prípade potreby riešenia urbárskych záležitostí, je potrebné telefonicky kontaktovať predsedu výboru na telefónnom čísle 0915 459 173, prípadne iného člena výboru a dohodnúť si stretnutie na konkrétny termín. Ďakujeme za porozumenie.