Adresa: Osadský urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada
                  č. 369
                  034 73 Liptovská Osada

 

 telefón: +421 915 459 173


 mail:   urbarosada@gmail.com