Orgánmi spoločenstva sú:

1. valné zhromaždenie

2. výbor: 
     predseda:    Ing. Jana Vlniešková

     členovia:  Ing. Martin Kvorka
        Mgr. Michal Haluška
                           Božena Ochabová
                           Mária Rajčanová
                           Ján Filický
        Pavol Koštial

                           Michal Cárach 
                           Pavol Bačovský   
                                                                                         
3. dozorná rada:   
     predseda:     Ing. Viera Filická

       členovia:     Felix Sitko
                            Juraj Málik  


Odborný lesný hospodár: Ing. Peter Bakura
Lesník: Ing. Martin Kvorka