Orgánmi spoločenstva sú:

1. valné zhromaždenie

2. výbor: 
     predseda: Branislav Vierik

     členovia: Helena Bačovská
                          Rudolf Húšťava
                          Božena Ochabová
                          Karol Klubica
                          Pavol Klubica
                          Vladimír Michal
                          Ing. Jana Vlniešková
                         Mgr. Ľubica Štrbáková     
                                                                                         
3. dozorná rada:   
     predseda: Ing. Viera Filická

       členovia: Felix Sitko
                           Jaroslav Šalát  


Odborný lesný hospodár: Ing. Peter Bakura
Lesník: Ing. Martin Kvorka