Na potulkách lesom... 

Sadenice - jar 2023

Manipulácia s drevom 2023

Činnosť vody na cestách po zime 2023

Vianočné stromčeky 2022

Sadenice 2022

Úprava ciest a priepustov 2022

Manipulácia s drevom 2022

Údržba ciest a priepustov 2021

Manipulácia s drevom 2021

Sadenice 2021

Vianočné stromčeky 2021

Požiar pri lesníckej bytovke - október 2021

Drobné kalamity 2021 

Údržba ciest a priepustov po záplavách 2020

Ťažba a manipulácia s drevom 2020

Roztrúsená vetrová kalamita 2020

Prekládka stĺpu el. vedenia a úprava cesty- Vŕštek 2019 

Kalamita- Maleniak  2019

Veterná kalamita- Za Sokolom 2019

Úprava cesty- Malá Prašivá 2019